TÜRK HALK MÜZİĞİNDE DİZİLER AYAKLAR MAKAMLAR

 
1: Maya Ayağı Dizisi
2: Hüseyni Ayağı Dizisi
3: Kerem Ayağı Dizisi
4: Engin Hüseyni Ayağı Dizisi
5: Engin Kerem Ayağı Dizisi 
6: Garip Ayağı Dizisi    
7: Misget Ayağı Dizisi 
8: Müztezat Ayağı Dizisi Fa Kararlı
9: Müztezat Ayağı Dizisi Sol Kararlı
10: Müztezat Ayağı Dizisi Do Kararlı
11: Beşiri Ayağı Dizisi
12: Derbeder Kalender Ayağı Dizisi
   
13: Kesik Kerem Ayağı Dizisi  
14: Bozlak Ayağı Dizisi  
15: Muhalif Ayağı Dizisi
16: Azeri Ayağı Dizisi    
17: Kara Sevda Ayağı Dizisi
18: Nihavend Ayağı Dizisi   
19: Yahyalı Kerem Ayağı Dizisi
20: Tatyan Kerem  Ayağı Dizisi  
21: Yanık Kerem ( Yörük) Ayağı Dizisi   
22: Fidayda ( Hüdayda )Ayağı Dizisi 
23: İbrahimi  Ayağı Dizisi